Koop CARE

Koop Sahabat sentiasa menitikberatkan tanggungjawab sosial dan kebajikan anggota-anggotanya. Untuk merealisasikan
matlamat ini Koop Sahabat telah mewujudkan Koop CARE sebagai sumbangan bagi membantu serta meringankan beban kebajikan anggota.

Cara Mendapatkan borang


Muat Turun Borang

Pejabat cawangan AIMIbu Pejabat koperasi serta pegawai koperasi

Pejabat Sahabat Ar-Rahnu berdekatan

Sebarang pertanyaan lanjut :
Sila hubungi kami di talian

011-5585 53138 atau 013-6851 1308 Pegawai Koperasi di lapangan