Keanggotaan

STATISTIK KEANGGOTAAN SEHINGGA SEPTEMBER 2023

Kategori Keanggotaan Syarat-Syarat Menjadi Anggota
Sahabat-Sahabat AIM Berumur 18 Tahun dan ke atas
Ahli Lembaga AIM (ALPA) Warganegara Malaysia
Kakitangan AIM Bermastautin di Malaysia
Kakitangan Koop Sahabat Bukan seorang bankrap
Kakitangan Anak Syarikat Koop Sahabat Tidak hilang upaya dari segi mental
Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar
Bukan seorang yang telah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta dan suatu tempoh selama satu tahun belum lagi berlalu dari tarikh pembuangan itu.

Tatacara mendaftar (Penggunaan Aplikasi)

Koop Sahabat Super Apps

Jenis Telefon

Muat Turun

Android

Apple/IOS