Koop CARE

Koop Sahabat sentiasa menitikberatkan tanggungjawab sosial dan kebajikan anggota-anggotanya. Untuk merealisasikan
matlamat ini Koop Sahabat telah mewujudkan Koop CARE bagi membantu serta menjaga kebajikan anggota.

BORANG PERMOHONAN BOLEH DIDAPATI:
1. Pejabat cawangan AIM
2. Pejabat koperasi serta pegawai koperasi

Sebarang pertanyaan lanjut:
Sila hubungi Pegawai kami di talian +6011-1072 3138 atau Pegawai Koperasi di lapangan

Kaedah Formula Syukur