Keanggotaan

STATISTIK KEANGGOTAAN SEHINGGA SEPTEMBER

ZON UTARA 56,366orang
ZON TIMUR 56,760orang
ZON TENGAH 32,460orang
ZON SELATAN 25,038orang
ZON SARAWAK 25,189orang
ZON SABAH 24,145orang

Manfaat Menjadi Anggota

PULANGAN DIVIDEN


 

TABUNG KEBAJIKAN


DISKAUN PENGINAPAN


 

PELUANG PERNIAGAAN


DISKAUN & REBAT


Keanggotaan Terbuka Kepada

 • Sahabat-Sahabat AIM
 • Ahli Lembaga AIM (ALPA)
 • Kakitangan AIM
 • Kakitangan Koop Sahabat
 • Kakitangan Anak Syarikat Koop Sahabat

Syarat-Syarat Menjadi Anggota

 • Berumur 18 Tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia;
 • Bermastautin di Malaysia
 • Bukan seorang bankrap;
 • Tidak hilang upaya dari segi mental;
 • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar;
 • Bukan seorang yang telah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta dan suatu tempoh selama satu tahun belum lagi berlalu dari tarikh pembuangan itu.

Untuk mendaftar sebagai anggota, sila muat turun Borang Keanggotaan atau hubungi Pegawai Keanggotaan Koop Sahabat di talian 011-1072 3138