Keanggotaan

keanggotaan_01

Kelebihan

Keanggotaan Koperasi Ini Terbuka Kepada:-

  • Ahli Lembaga Amanah Ikhtiar Malaysia
  • Kakitangan Amanah Ikhtiar Malaysia
  • Sahabat-sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia
  • Kakitangan KoopSahabat

Kelayakan

Kelayakan Menjadi Anggota

  • Warganegara Malaysia;
  • Berumur 18 Tahun dan ke atas;
  • Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini; dan
  • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuat kuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun