Pelaburan Strategik

Drizzle Engineering Sdn Bhd

Menjalankan perkhidmatan pengoperasian dan penyelenggaraan di Loji Insinerator Langkawi dan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal di Kampung Belanga Pecah di Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman serta Loji Insinerator Tioman di Pulau Tioman.

Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad melalui anak syarikat, Drizzle Engineering diberikan mandat oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) untuk menjalankan operasi serta penyelanggaraan, yang kini sedang giat menyiapkan Projek Loji Insinerator Langkawi, loji insinerator seumpamanya di Pulau Langkawi.

Loji insinerator ini menggunakan teknologi “stoker” dari Korea Selatan. Teknologi ini digunakan di negara Korea Selatan, Jepun, Singapura dan beberapa negara maju lain. Insinerator ini terdapat dua (2) barisan iaitu Barisan 1 dan Barisan 2, di mana Barisan 1 sedang dalam proses untuk disiapkan.