Sebutharga

Kenyataan Sebutharga Tahun 2020

TAJUK TARIKH TUTUP DAN TEMPAT HANTAR DOKUMEN SEBUTHARGA LAMPIRAN
Cadangan Bagi Kerja-Kerja Pembinaan Tiga (3) Unit Rumah Burung Walit Di (Division A) Dan Pengubahsuaian Satu (1) Unit Rumah Burung Walit Lama Di (Division B) Ladang Gemalai Primary Industry Sdn Bhd. Tarikh : 19/03/2020 (KHAMIS)

Pejabat Ladang Gemalai
Primary Industry, Jalan
Lebir Paloh 3,18300 Gua
Musang, Kelantan.
Tel : 011-12996911
019-316 2998

 [ Rujuk Lampiran ]