i-Lestari

Pengenalan

Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad (Koop Sahabat) telah meluluskan produk pembiayaan i – Lestari bagi membantu anggota  menyelesaikan masalah kewangan. Produk ini merupakan pembiayaan peribadi tanpa   cagaran yang ditawarkan kepada Anggota yang layak.

Kelayakan

  • Ahli Koop Sahabat
  • Saham minimum RM1,000.00
  • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 70 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan

Kadar Pembiayaan

  • 7.00% (bagi permohonan 1 hingga 3 tahun)
  • 8.00% (bagi permohonan 4 hingga 10 tahun)

Fi & Caj

  • Tabung Khairat merupakan mekanisma dalaman sebagai alternatif kepada Takaful.
  • Caj Proses RM 100.00 bagi setiap permohonan pembiayaan yang diluluskan.
  • Deposit Sekuriti 2 bulan ansuran awal.