Profil Koperasi

Sejarah Penubuhan

Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad yang juga dikenali sebagai Koperasi Sahabat telah ditubuhkan secara rasminya pada 30 Ogos 2012 dan beribu pejabat di Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur. Penubuhan Koperasi adalah hasil dari Mesyuarat Perancangan Strategik di antara anggota Lembaga Perancangan Amanah AIM dan Pengurusan AIM pada 4 & 5 Mac 2012 telah menzahirkan dalam misinya iaitu dengan memperkasakan modal insan dan menambah kecekapan dan mengagihkan pendapatan tahunan kepada sahabat melalui penubuhan Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad.

corporate_info_02

Rasional Logo Koop Sahabat

corp-logo

Logo baharu Koop Sahabat menonjolkan warna Merah, Biru dan Kuning sebagai warna asas yang memberikan kesinambungan kepada usaha murni AIM Berhad yang sentiasa bersemangat untuk terus membimbing dan membantu Ahli untuk terus Maju kehadapan.

Huruf K dan S memberikan kekuatan dan aspirasi kepada pengurusan Koop Sahabat untuk terus mengambangkan perniagaan untuk memberikan pulangan yang menarik.