Pelaburan & Perniagaan

new-hartanah

Hartanah

Merangkumi pemilikan dan pembangunan hartanah yang mempunyai objektif untuk melabur dalam aset strategik

Keterangan

 • Satu pelaburan jangka panjang koperasi
 • Menjana keuntungan melalui kaedah penyewaan dan peningkatan harga
img-emas

Sahabat Ar Rahnu

 • Koop Sahabat telah menceburi bidang perniagaan Ar Rahnu bermula pada Mac 2014. Sehingga kini, Koop Sahabat mempunyai 15 buah cawangan Sahabat Ar Rahnu di seluruh Malaysia
 • Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sahabat Ar Rahnu  adalah :
  – Pajak Gadai Islam
  – Perkhidmatan Penyimpanan Barang Kemas
  – Cucian Barang Kemas

i-Lestari

-Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke semasa-

new_carlton

Perhotelan

Bidang hartanah merupakan salah satu cabang pelaburan yang telah diterokai oleh Koperasi Sahabat sejak 2013

Keterangan

 • Bermula sejak tahun 2013
 • Hotel Carlton Inn, Kuantan mempunyai 43 bilik
 • Carlton Holiday & Suites, Shah Alam mempunyai 117 Bilik
img-retort

Peruncitan

Pihak Koperasi Sahabat mula menceburi perniagaan peruncitan bermula sejak 2016 di Senawang, Negeri Sembilan.

Keterangan

 • Mula beroperasi pada Oktober 2014
 • Menggunakan Teknologi RETORT
 • Pengeluaran Produk Sendiri dan Konsep OEM

Perladangan & Pembalakan

Bidang perladangan kelapa sawit merupakan salah satu cabang pelaburan yang telah diterokai oleh Koperasi Sahabat

Keterangan

 • Mula beroperasi pada September 2014
 • Seluas 2,430 ekar (10% masih hutan), usia pokok 5-7 tahun
 • Pendapatan (Jan – Sep 2015) = RM2.76 juta