Pelaburan & Perniagaan

hartanah

Hartanah

Merangkumi pemilikan dan pembangunan hartanah yang mempunyai objektif untuk melabur dalam aset strategik

Keterangan

 • Satu pelaburan jangka panjang koperasi
 • Menjana keuntungan melalui kaedah penyewaan dan peningkatan harga
img-emas

Ar Rahnu

Bidang Ar Rahnu merupakan salah satu cabang pelaburan yang telah diterokai oleh Koperasi Sahabat

Keterangan

 • Cawangan pertama beroperasi pada Mac 2014
 • Terdapat 15 Cawangan seluruh negara
 • Mampu memberikan pulangan yang memberangsangkan
img-hotel

Perhotelan

Bidang hartanah merupakan salah satu cabang pelaburan yang telah diterokai oleh Koperasi Sahabat sejak 2013

Keterangan

 • Bermula sejak tahun 2013
 • Hotel Carlton Inn, Kuantan mempunyai 43 bilik
 • Carlton Holiday & Suites, Shah Alam mempunyai 117 Bilik
img-retort

Peruncitan

Pihak Koperasi Sahabat mula menceburi perniagaan peruncitan bermula sejak 2016 di Senawang, Negeri Sembilan.

Keterangan

 • Mula beroperasi pada Oktober 2014
 • Menggunakan Teknologi RETORT
 • Pengeluaran Produk Sendiri dan Konsep OEM

Perladangan & Pembalakan

Bidang perladangan kelapa sawit merupakan salah satu cabang pelaburan yang telah diterokai oleh Koperasi Sahabat

Keterangan

 • Mula beroperasi pada September 2014
 • Seluas 2,430 ekar (10% masih hutan), usia pokok 5-7 tahun
 • Pendapatan (Jan – Sep 2015) = RM2.76 juta