Pelaburan & Perniagaan

new-hartanah

Hartanah

Merangkumi pemilikan dan pembangunan hartanah yang mempunyai objektif untuk melabur dalam aset strategik

Keterangan

 • Satu pelaburan jangka panjang koperasi
 • Menjana keuntungan melalui kaedah penyewaan dan peningkatan harga
img-emas

Ar Rahnu Biro Gadaian (ABG)

 • Koperasi Sahabat telah menceburi bidang perniagaan Ar Rahnu bermula pada Mac 2014. Sehingga kini, Koop Sahabat mempunyai 15 buah cawangan Ar Rahnu Biro Gadaian atau dengan singkatannya ABG di seluruh Malaysia
 • Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Ar Rahnu Biro Gadaian (ABG) adalah :
  – Pajak Gadai Islam
  – Perkhidmatan Penyimpanan Barang Kemas
  – Cucian Barang Kemas
new_carlton

Perhotelan

Bidang hartanah merupakan salah satu cabang pelaburan yang telah diterokai oleh Koperasi Sahabat sejak 2013

Keterangan

 • Bermula sejak tahun 2013
 • Hotel Carlton Inn, Kuantan mempunyai 43 bilik
 • Carlton Holiday & Suites, Shah Alam mempunyai 117 Bilik
img-retort

Peruncitan

Pihak Koperasi Sahabat mula menceburi perniagaan peruncitan bermula sejak 2016 di Senawang, Negeri Sembilan.

Keterangan

 • Mula beroperasi pada Oktober 2014
 • Menggunakan Teknologi RETORT
 • Pengeluaran Produk Sendiri dan Konsep OEM

Perladangan & Pembalakan

Bidang perladangan kelapa sawit merupakan salah satu cabang pelaburan yang telah diterokai oleh Koperasi Sahabat

Keterangan

 • Mula beroperasi pada September 2014
 • Seluas 2,430 ekar (10% masih hutan), usia pokok 5-7 tahun
 • Pendapatan (Jan – Sep 2015) = RM2.76 juta