Ikrar Koop Sahabat

Ikrar Koop Sahabat

Bismillahirahmannirahim

Maka kami warga Koop Sahabat dengan ini berikrar dengan sepenuh tenaga dan usaha kami bagi mendukung cita-cita Koop Sahabat untuk menjadi koperasi bertaraf dunia yang cemerlang, komited dan berdayasaing sebagai wadah pembangunan ekonomi ummah.

Bagi mencapai cita-cita tersebut, kami akan berpegang kepada prinsip-prinsip berikut:

  • Saling bekerjasama dalam menjaga kepentingan Anggota dan Koop Sahabat;
  • Memupuk semangat kepimpinan yang telus, jatidiri yang unggul dan penuh integriti ;
  • Bersatu di bawah naungan Koop Sahabat;
  • Mengamalkan sikap prihatin dan saling menghormati diantara satu sama lain; dan
  • Sentiasa bersyukur dan berpegang teguh kepada ajaran agama