Peta Laman Pelaburan

 1)

PRODUK KOPERASI

 1. i-Usahawan
 2. i-Pemfaktoran
 3. Kad Sahabat Ikhtiar
 4. Ar-Rahnu BIor Gadaian
 5. Urus Niaga Emas
 6. Produk Retort
 2)

PROJEK PELABURAN KOPERASI

 1. Bangunan Komersial
 2. Bangunan Prumahan
 3. Pembalakan
 4. Pelaburan Usahasama
 5. Kontrak Penjualan
 3)

ASET KOPERASI

 1. Perkilangan
 2. Perladangan
 3. Perhotelan
 4. Bangunan
4)

SUBSIDIARI

 1. Carlton Holiday Hotel & Suite Shah Alam
 2. Gemalai Plantation Sdn Bhd
 3. Sahabat Ikhtiar Retort Sn Bhd