Peta Laman Perundangan Koperasi

 1) AKTA KOPERASI
 2)

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI

  1. Bahagian 1 : Permulaan
  2. Bahagian II : Nama, Alamat Berdaftar dan Kawasan Operasi
  3. Bahagian III : Matlamat, Fungsi dan Aktiviti
  4. Bahagian IV : Keanggotaan
  5. Bahgagian V : Organisasi dan Pengurusan Koperasi
  6. Bahagian VI : Harta dan Wang Koperasi
  7. Bahgaian VII : Akaun dan Audit
  8. Bahagian VIII : Pelbagai
 3) ATURAN KOPERASI