Mengenai Tabung Kumpulan

TABUNG KUMPULAN
Dalam pengurusan Tabung Kumpulan, terdapat dua produk utama, iaitu Pinjaman Tabung Kumpulan (PTK) dan Pengeluaran Simpanan Tetap (PST). Bagi PST, terdapat lima (5) jenis pengeluaran, iaitu:-
 

i. Ben 9 (Tarik Diri);
ii. Pengeluaran Lebihan RM 2000;
iii. Kontra PTK;
iv. Kontra Pinjaman(BBP); dan
v. Pembelian Saham Koperasi.

Talian Terus Pegawai Bertanggungjawab :

Nama : En. Mohamad Afham Bin Mohd Edross
No. Telefon : 03 - 6270 1236 / 1241 / 1224  samb 147