Kebajikan Anggota

 TABUNG KEBAJIKAN KOPERASI
Berkuatkuasa pada 12hb Oktober 2014
KHAIRAT KEMATIAN ANGGOTA
Koperasi menjaga kebajikan anggota dengan memberi sumbangan RM250.00 kepada anggota yang meninggal dunia. 
TABUNG KEBAJIKAN ANGGOTA
1) Bencana ke atas rumah kediaman atau premis perniagaan akibat tanah runtuh, kebakaran, ribut, gempa bumi dan malapetaka yang mendatangkan kemusnahan ( SELAIN DARIPADA BANJIR ).
2) Sakit kronik yang dihidapi oleh anggota atau tanggungan; SAKIT KRONIK – sakit yang tiada harapan sembuh, tidak berupaya bekerja dan melakukan aktiviti harian seperti biasa dan memerlukan perbelanjaan perubatan yang tinggi dan telah mendapat pengesahan pakar perubatan.
FORMULA SYUKUR
 
1)
SYER >=
RM500.00
 

Sumbangan yang diberi adalah 100%

   
2)
SYER <
RM500.00

Sumbangan yang diberi berdasarkan % JUMLAH SYER
 
       Syer   
    ------------    x    Jumlah Sumbangan
   RM500
 

* Sumbangan adalah tertakluk kepada pengiraan FORMULA SYUKUR

TABUNG GALAKAN PENDIDIKAN
1) SPM / SPMV / SMA – Minimum 8A
2) Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia / STPM / STAM - Minimum GPA 3.5
3) Diploma ( IPTA / IPTS ) – Tamat pengajian dengan GPA minimum 3.5
4) Ijazah ( IPTA / IPTS ) – Tamat pengajian dengan GPA minimum 3.5

FORMULA SYUKUR

1)
SYER >=
RM500.00
 

Sumbangan yang diberi adalah 100%

   
2)
SYER <
RM500.00

Sumbangan yang diberi berdasarkan % JUMLAH SYER
 
       Syer   
    ------------    x    Jumlah Sumbangan
   RM500
 

* Sumbangan adalah tertakluk kepada pengiraan FORMULA SYUKUR

TABUNG SOSIO BUDAYA
Sumbangan kepada kelab / pertubuhan kebudayaan berdaftar. ( Maklumat lanjut akan dimaklumkan kemudian )
BROSUR TABUNG KEBAJIKAN

TabungKebajikan 1

TabungKebajikan 2