Undang-Undang Kecil

 

BIL  PERKARA MUAT TURUN
2. UNDANG-UNDANG KECIL TERKINI  pdf icon
1. UNDANG-UNDANG KECIL VERSI I pdf icon
BAHAGIAN I : PERMULAAN
BAHAGIAN II : NAMA, ALAMAT BERDAFTAR DAN KAWASAN OPERASI
BAHAGIAN III : MATLAMAT, FUNGSI DAN AKTIVITI
BAHAGIAN IV : KEANGGOTAAN
BAHAGIAN V : ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI
BAHAGIAN VI : HARTA DAN WANG KOPERASI
BAHAGIAN VII : AKAUN DAN AUDIT
BAHAGIAN VIII : PELBAGAI