Peta Laman Informasi

 1) SISTEM PENGURUSAN INTEGRASI KOPERASI SAHABAT
 2) MUAT TURUN BORANG
 3)

LAPORAN TAHUNAN KOPERASI

 1. Laporan Lembaga Koperasi
 2. Laporan Kewangan Koperasi
 3. Laporan Pencapaian Koperasi
 4) BULETIN KOPERASI
 5) BERITA KOPERASI
 6) ANGGOTA KOPERASI
 7)

KEBAJIKAN ANGGOTA

Tabung Kebajikan Koperasi

 1. Khairat Kematian Anggota
 2. Tabung Kebajikan Anggota
 3. Tabung Galakan Pendidikan
 4. Tabung Sosio Budaya
8)

KELEBIHAN ANGGOTA

 1. Dividen
 2. Diskaun
 3. Tabung Kumpulan
 4. Kad Sahabat Ikhtiar ( DEBIT i-MASTER CARD)
9) TABUNG KUMPULAN