Kegiatan Perniagaan Sambil Mencari Peluang Sinergi Berasaskan Perkongsian

Menyatukan Kegiatan Perniagaan Sambil Mencari Peluang Sinergi Berasaskan Perkongsian Berhasrat Menembusi Pasaran Baru, Kekal Dalam Pasaran Sediada Atau Mengembangkan Kepelbagaian Produk Mencapai Faedah Skala Besar Dan Mengurangkan Kos Iaitu Dalam Bentuk Usahasama Melibatkan Satu Aktiviti Sahaja.