Jabatan Pengurusan & Sumber Manusia

PENGENALAN

JABATAN PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA
 
 
*Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa

 

PENGENALAN KEPADA JABATAN
Jabatan Sumber Manusia & Undang-undang (JSMU) merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan segala urusan berkaitan pengurusan sumber manusia dan perkara berkaitan perundangan yang melibatkan aktiviti Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad. Terdiri daripada 2 unit iaitu Unit Sumber Manusia & Unit Undang-Undang, JSMU sentiasa bersedia dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam menyediakan dan membangunkan modal insan yang berkualiti dan memastikan keperluan perundangan dipatuhi.

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

JABATAN PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA
EnIsmail Nama : ISMAIL KHAIRI BIN OMAR SYUKRI
Jawatan : PENGURUS
No.Telefon : Ext 116
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rahfizah Nama : RAHFIZAH BINTI CHE RAHIM
Jawatan  : PENOLONG PENGURUS (MANGKU)
No.Telefon  : Ext 117
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hazizi Nama : WAN MOHD HAZIZI BIN WAN MANSOR
Jawatan  : EKSEKUTIF
No.Telefon  : Ext 144
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ros Nama : ROSFARNI BINTI ABDUL RAHIM
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 143
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
maisarah Nama : SITI MAISARAH BINTI ABDULLAH
Jawatan : KERANI 
No.Telefon  : Ext 141
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBJEKTIF, VISI & MISI

 

 UNIT KEWANGAN
VISI
 :

Menjadi sebuah jabatan yang cemerlang dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia serta aspek perundangan yang melibatkan aktiviti Koperasi, selaras dengan matlamat 202020 Koperasi Sahabat

MISI 
 1. Merancang dan melaksanakan dasar berkaitan pembangunan dan pengurusan sumber manusia Koperasi melalui pengurusan yang berkualiti
 2. Menguruskan hubungan antara Koperasi dan kakitangan ke arah mewujudkan suasana kerja yang harmoni
 3. Memastikan pengurusan dan pentadbiran Koperasi mengikut lunas undang-undang serta garis panduan yang ditetapkan dan patuh syariah

FUNGSI & PERANAN

 

Aktiviti :-
 
 1. Pengrekrutan dan pemilihan
 2. Orientasi, latihan dan pembangunan sumber manusia
 3. Pengurusan dan penilaian prestasi
 4. Pembangunan kerjaya, pertukaran dan kenaikan pangkat
 5. Pengurusan ganjaran, manfaat dan tuntutan
 6. Hubungan kakitangan
 7. Hubungan industri dan pengurusan tatatertib
 8. Pengurusan cuti
 9. Pengurusan rekod kakitangan
 10. Pemberhentian kakitangan
 11. Khidmat nasihat undang-undang
 12. Penyediaan dokumen berkaitan undang-undang
 13. Pengurusan minit mesyuarat
 14. Pengurusan tuntutan Tabung-tabung Keanggotaan
 15. Hubungan dengan subsidiari Koperasi berkaitan hal-hal perjawatan