Jabatan Pentadbiran & Teknologi Maklumat

PENGENALAN

JABATAN PENTADBIRAN & TEKNOLOGI MAKLUMAT

 *Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa

PENGENALAN KEPADA JABATAN
Jabatan Khidmat Pengurusan berperanan mengendalikan segala aspek pengurusan pentadbiran Koperasi sentiasa berada dalam keadaan optimum selain mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selesa untuk semua pihak pengurusan dan kakitangan. Jabatan ini juga bertanggungjawab dalam memastikan perekodan, pengendalian serta penyelenggaraan aset sentiasa mengikut kritieria serta tatacara yang telah ditetapkan.

 

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

JABATAN PENTADBIRAN
cik ili Nama : ILI BAZILAH BINTI RAZMI
Jawatan : PENGURUS
No.Telefon : Ext 108
Alamat E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izan
Nama : NORIZAN BINTI ALIAS
Jawatan : EKSEKUTIF KANAN
No.Telefon : Ext 137
Alamat E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faizzul Nama   MUHAMMAD FAIZZUL BIN MAGIS @ AZIZ
Jawatan   EKSEKUTIF
No.Telefon    Ext 111
Alamat E-mel   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
raiha Nama : SITI RAIHANIAH BINTI ABD RAHIM
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon  : Ext 110
Alamat E-mel  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
raiha Nama : MOHD SUHAIMI BIN MAT LUDIN
No. Telefon : 03-6270 1236
Alamat E-mel : TIADA
syuk Nama : MUHAMMAD SYUKRI BIN MOHD ROSLAN
No. Telefon : 03-6270 1236
Alamat E-mel : TIADA
TEKNOLOGI MAKLUMAT
 Pn.Wana Nama   NOR HULWANA BINTI SAID
Jawatan   PENOLONG PENGURUS
No.Telefon   Ext 109
Alamat E-mel   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Raihan  Nama : RAIHAN BINTI RAMLI
 Jawatan : EKSEKUTIF
 No.Telefon : Ext 136
 Alamat E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBJEKTIF, VISI & MISI

VISI :
Menjadi sebuah organisasi bertaraf profesional dan bersistematik dalam urus tadbir pentadbirannya, serta pengurusan dan penyelenggaraan aset yang berkualiti, cekap dan penuh integriti dalam memenuhi keperluan pengurusan dan organisasi.
MISI
:
i. Memberi khidmat pentadbiran yang berkualiti;
ii. Memastikan Koperasi Sahabat sentiasa dalam keadaan kondusif dan selamat;
iii. Memberi perkhidmatan logistik yang optimum supaya semua aktiviti Koperasi dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.
iv. Mengurus perolehan bekalan dan perkhidmatan serta menyelenggara prasarana dan aset ke arah mencapai piawaian kualiti yang tinggi.
OBJEKTIF
:
 1. Memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan pentadbiran, penyenggaraan, keselamatan, logistik, kewangan dan perkhidmatan kepada kakitangan, pengurusan atasan serta agensi-agensi luar dengan cepat, cekap dan efisen.
 2. Memastikan unit berfungsi dengan baik mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan.
 3. Menyediakan Perkhidmatan dengan struktur organisasi yang relevan, anjal serta memenuhi keperluan semasa bagi membolehkan unit melaksanakan fungsi dengan baik.
 4. Memastikan keperluan pembekalan di bekalkan mengikut masa yang telah ditetapkan.
 5. Memastikan perolehan bekalan, pengurusan aset alih, aset tak alih Koperasi dan perolehan perkhidmatan dilaksanakan secara taratur, cekap dan berkesan.

FUNGSI & PERANAN

 1. Mengurus pentadbiran am pejabat.
 2. Mengurus hal ehwal perjawatan dan perkhidmatan jabatan.
 3. Menguruskan pembelian peralatan pejabat.
 4. Mengurus dan mengawal rekod-rekod dan fail jabatan.
 5. Mengurus program kenderaan rasmi jabatan.
 6. Bertindak sebagai urusetia untuk Mesyuarat Lembaga/Jawatankuasa/ Jabatan/Unit.
 7. Memberi khidmat nasihat dan kaunseling kepada staf jabatan.
 8. Mengurus kebajikan staf.
 9. Mengurus keperluan logistik untuk latihan.
 10. Merancang dan mengurus latihan dan pembangunan kerjaya staf jabatan.