Jabatan Khidmat Pengurusan

PENGENALAN

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 JKP

Berdiri di barisan belakang, dari kiri:
Mohd Suhaimi Bin Mat Ludin, Nur Syafiqah Binti Mohd Yaman, Ili Bazilah Binti Razmi (Ketua Jabatan)Siti Raihaniah Binti Abd Rahim, Nur Atikah Binti Mat Jusoh
 
Tiada dalam gambar:
 Mohd Fazli Bin Saari, Muhammad Faizzul Bin Magis@Aziz
 
Duduk dan berdiri di barisan hadapan, dari kiri:
Norizan Binit Alias,  Muhammad Syukri Bin Mohd Roslan
PENGENALAN KEPADA JABATAN
Jabatan Khidmat Pengurusan berperanan mengendalikan segala aspek pengurusan pentadbiran Koperasi sentiasa berada dalam keadaan optimum selain mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selesa untuk semua pihak pengurusan dan kakitangan. Jabatan ini juga bertanggungjawab dalam memastikan perekodan, pengendalian serta penyelenggaraan aset sentiasa mengikut kritieria serta tatacara yang telah ditetapkan.

 

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

KETUA JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
cik ili Nama ILI BAZILAH BINTI RAZMI
Jawatan PENGURUS (M3)
No.Telefon : Ext 108
Alamat E-mel  : ilibazilah@koopsahabat.my
izan
Nama : NORIZAN BINTI ALIAS
Jawatan : EKSEKUTIF KANAN PENTADBIRAN (M1)
No.Telefon : Ext 137
Alamat E-mel : norizan.alias@koopsahabat.my
Faizzul Nama : MUHAMMAD FAIZZUL BIN MAGIS@AZIZ
Jawatan : EKSEKUTIF ASET
No.Telefon : Ext 111
Alamat E-mel  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
raiha Nama   SITI RAIHANIAH BINTI ABD RAHIM
Jawatan   PENOLONG EKSEKUTIF (B1)
No.Telefon    Ext 110
Alamat E-mel    raiha@koopsahabat.my
ika Nama :
NOR ATIKAH BINTI MAT JUSOH 
Jawatan :
KERANI (C4)
No. Telefon : Ext 151
Alamat E-mel :
atikah@koopsahabat.my
syafiqah
Nama : NUR SYAFIQAH BINTI MOHD YAMAN 
Jawatan : KERANI (C4)
No.Telefon : Ext 100
E-mel : syafiqah@koopsahabat.my
PEMANDU
raiha Nama : MOHD SUHAIMI BIN MAT LUDIN
No. Telefon : 03-6270 1236
Alamat E-mel : TIADA
fazli Nama : MOHD FAZLI BIN SAARI
No. Telefon : 03-6270 1236
Alamat E-mel : TIADA
syuk Nama : MUHAMMAD SYUKRI BIN MOHD ROSLAN
No. Telefon : 03-6270 1236
Alamat E-mel : TIADA

OBJEKTIF, VISI & MISI

VISI :
Menjadi sebuah organisasi bertaraf profesional dan bersistematik dalam urus tadbir pentadbirannya, serta pengurusan dan penyelenggaraan aset yang berkualiti, cekap dan penuh integriti dalam memenuhi keperluan pengurusan dan organisasi.
MISI
:
i. Memberi khidmat pentadbiran yang berkualiti;
ii. Memastikan Koperasi Sahabat sentiasa dalam keadaan kondusif dan selamat;
iii. Memberi perkhidmatan logistik yang optimum supaya semua aktiviti Koperasi dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.
iv. Mengurus perolehan bekalan dan perkhidmatan serta menyelenggara prasarana dan aset ke arah mencapai piawaian kualiti yang tinggi.
OBJEKTIF
:
 1. Memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan pentadbiran, penyenggaraan, keselamatan, logistik, kewangan dan perkhidmatan kepada kakitangan, pengurusan atasan serta agensi-agensi luar dengan cepat, cekap dan efisen.
 2. Memastikan unit berfungsi dengan baik mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan.
 3. Menyediakan Perkhidmatan dengan struktur organisasi yang relevan, anjal serta memenuhi keperluan semasa bagi membolehkan unit melaksanakan fungsi dengan baik.
 4. Memastikan keperluan pembekalan di bekalkan mengikut masa yang telah ditetapkan.
 5. Memastikan perolehan bekalan, pengurusan aset alih, aset tak alih Koperasi dan perolehan perkhidmatan dilaksanakan secara taratur, cekap dan berkesan.

FUNGSI & PERANAN

 1. Mengurus pentadbiran am pejabat.
 2. Mengurus hal ehwal perjawatan dan perkhidmatan jabatan.
 3. Menguruskan pembelian peralatan pejabat.
 4. Mengurus dan mengawal rekod-rekod dan fail jabatan.
 5. Mengurus program kenderaan rasmi jabatan.
 6. Bertindak sebagai urusetia untuk Mesyuarat Lembaga/Jawatankuasa/ Jabatan/Unit.
 7. Memberi khidmat nasihat dan kaunseling kepada staf jabatan.
 8. Mengurus kebajikan staf.
 9. Mengurus keperluan logistik untuk latihan.
 10. Merancang dan mengurus latihan dan pembangunan kerjaya staf jabatan.