Jabatan Program Strategik & Keanggotaan

 

PENGENALAN

                                                                           JABATAN PROGRAM STRATEGIK & KEANGGOTAAN                                        

                                                                            *Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa   
 
      
                                                               HUBUNGI JKTM :  plainicon.com 46317 512px 5c7  011-1072 3138  alias  whatapp 011-1072 3138
PENGENALAN KEPADA JABATAN 

Keberkesanan dan kecekapan dalam menguruskan sesuatu Jabatan merupakan satu komponen penting untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dalam pengurusan keseluruhan Jabatan secara khususnya dan Koperasi secara amnya.

Dokumen ini akan menjadi rujukan utama Jabatan bagi menentukan pelaksanaan aktiviti setiap kakitangan di Jabatan ini adalah selaras dengan hala tuju Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia secara keseluruhannya.

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

JABATAN PROGRAM STRATEGIK & KEANGGOTAAN
PROGRAM STRATEGIK
Hayati Nama : HAYATI BINTI ASMARI
Jawatan : PENGURUS
No.Telefon : Ext 125
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abu Nama   ABU SUFIAN BIN KHALID
Jawatan   PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon   Ext 123
Alamat Emel   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norsyidah Nama : SITI NOORSIDAH BINTI ABD RANI
Jawatan  : PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon  : Ext 121
 Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Salina Nama : SALINA BINTI SAAD
Jawatan  : KERANI
No.Telefon  : Ext 121
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KEANGGOTAAN
 Mastura Nama :
NOR MASTURA BINTI AB RAHMAN
Jawatan ; PENOLONG PENGURUS (MANGKU)
No. Telefon ; Ext 123
Alamat Emel ;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fikri Nama : FIKRI IZAIDI BIN YA'ACOB
Jawatan  : EKSEKUTIF (MANGKU)
No.Telefon  : Ext 120
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zainiza Nama : ZAINIZA BINTI MAT SUKOR
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF 
No.Telefon : Ext 119
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zainiza Nama : NUR HIDAYATUL AKMAL BIN ISMAIL
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon : Ext 124
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Atikah Nama : NOR ATIKAH BINTI MAT JUSOH
Jawatan : KERANI
No.Telefon  : Ext 124
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBJEKTIF, VISI & MISI

VISI :

Menjadi pemangkin kepada sebuah Koperasi bertaraf dunia dalam menerajui khidmat pengurusan Anggota yang berprestij disamping pembangunan teknologi ICT yang berdaya saing selaras dengan teknologi terkini.

MISI :

Menyediakan sistem tadbir urus Anggota yang sistematik, efisyen dan berintegriti sejajar dengan prinsip-prinsip Koperasi bagi memastikan mencapai indeks 20 Koperasi terbaik di Malaysia pada tahun 2020.

OBJEKTIF
:
  1. Memberi perkhidmatan dalam pengurusan pejabat, ICT, keurusetiaan didalam mesyuarat, pengangkutan, kebajikan dan kerja-kerja dokumentasi dalam memperkukuhkan identiti dan imej Jabatan.
  2. Menyediakan perkhidmatan terbaik kepada anggota Khasnya dan Sahabat AIM amnya dalam menggerakkan keanggotaan koperasi.
  3. Memantapkan penggunaan teknologi dalam pengurusan Pentadbiran, Keanggotaan, serta Teknologi Maklumat ke arah meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan.
  4. Memastikan Unit/Bahagian/Jabatan berfungsi dengan baik mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan.
  5. Menyediakan Perkhidmatan dengan struktur organisasi yang relevan, anjal serta memenuhi keperluan semasa bagi membolehkan unit melaksanakan fungsi dengan baik
MATLAMAT  
  1. Prosedur dipatuhi, organisasi dihormati;
  2. Perkhidmatan terbaik, kepuasan anggota;
  3. Meminimakan risiko stakeholder;
  4. Pencetus informasi berinovasi; dan
  5. Teknologi nadi penggerak.

FUNGSI & PERANAN

Maklumat ini sedang dikemaskini