Jabatan Keanggotaan Dan Teknologi Maklumat

 

PENGENALAN

                                                                  JABATAN KEANGGOTAAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

                                          JKTM

                                                                                                                 Berdiri dari kiri:
                    Raihan Binti Ramli, Siti Asma' Binti Hamzah, Zainiza BInti Mat Sukor, Siti Azlyana Binti Abdull Rashid (Tidak lagi berkhidmat),
                    Khairul Helmi Bin Harun (Ketua Jabatan), Fikri Izaidi Bin Ya'acob,Siti Najwa Binti Sheik Maarof, Nor Afiqah Binti Mohd Hasni,
                                                                                    Nurfizrin Binti Zolkefli, Noor Azlina Binti Muhammad                                           
                                                               HUBUNGI JKTM :  plainicon.com 46317 512px 5c7  011-1072 3138  alias  whatapp 011-1072 3138
PENGENALAN KEPADA JABATAN 

Keberkesanan dan kecekapan dalam menguruskan sesuatu Jabatan merupakan satu komponen penting untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dalam pengurusan keseluruhan Jabatan secara khususnya dan Koperasi secara amnya.

Dokumen ini akan menjadi rujukan utama Jabatan bagi menentukan pelaksanaan aktiviti setiap kakitangan di Jabatan ini adalah selaras dengan hala tuju Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia secara keseluruhannya.

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

KETUA JABATAN KEANGGOTAAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 
helmi Nama KHAIRUL HELMI BIN MOHAMAD@HARUN
Jawatan PENOLONG PENGURUS (MANGKU) (M2)
No.Telefon : Ext 125
Alamat Emel  : khairul@koopsahabat.my
 UNIT INFORMASI, MULTIMEDIA DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
raihan Nama  : RAIHAN BINTI RAMLI
Jawatan   : EKSEKUTIF (B2)
No.Telefon  Ext 122
 Alamat Emel raihan@koopsahabat.my
UNIT SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT
Fizrin
Nama : NURFIZRIN BINTI ZOLKEFLI
Jawatan  : EKSEKUTIF (B2)
No.Telefon  : Ext 120
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN ANGGOTA
asma Nama  : SITI ASMA' BINTI HAMZAH
Jawatan  : EKSEKUTIF (B2)
No.Telefon   : Ext 122
Alamat Emel   :
siti.asma@koopsahabat.my
fikri Nama : FIKRI IZAIDI BIN YA'ACOB
Jawatan  : PENOLONG EKSEKUTIF (B1)
No.Telefon  : Ext 124
Alamat Emel : fikri.izaidi@koopsahabat.my
  Nama : KOSONG
Jawatan : KERANI KEANGGOTAAN (C4)
No.Telefon : Ext 121
Alamat Emel : -
UNIT PENGURUSAN RISIKO ANGGOTA
najwa Nama : SITI NAJWA BINTI SHEIK MAAROF
Jawatan : EKSEKUTIF (MANGKU) (B2)
No.Telefon : Ext 120
Alamat Emel : najwa@koopsahabat.my
niza Nama : ZAINIZA BINTI MAT SUKOR
Jawatan  : PENOLONG EKSEKUTIF (B1)
No.Telefon : Ext 119
Alamat Emel : zainiza@koopsahabat.my
niza Nama : NOR AFIQAH BINTI MOHD HASNI
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF (B1)
No.Telefon : Ext 121
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT DOKUMENTASI DAN KAWAL SELIA
ina 1 Nama : NOOR AZLINA BINTI MUHAMMAD
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF (B1)
No.Telefon : Ext 123
Alamat Emel : n.azlina@koopsahabat.my

OBJEKTIF, VISI & MISI

VISI :

Menjadi pemangkin kepada sebuah Koperasi bertaraf dunia dalam menerajui khidmat pengurusan Anggota yang berprestij disamping pembangunan teknologi ICT yang berdaya saing selaras dengan teknologi terkini.

MISI :

Menyediakan sistem tadbir urus Anggota yang sistematik, efisyen dan berintegriti sejajar dengan prinsip-prinsip Koperasi bagi memastikan mencapai indeks 20 Koperasi terbaik di Malaysia pada tahun 2020.

OBJEKTIF
:
  1. Memberi perkhidmatan dalam pengurusan pejabat, ICT, keurusetiaan didalam mesyuarat, pengangkutan, kebajikan dan kerja-kerja dokumentasi dalam memperkukuhkan identiti dan imej Jabatan.
  2. Menyediakan perkhidmatan terbaik kepada anggota Khasnya dan Sahabat AIM amnya dalam menggerakkan keanggotaan koperasi.
  3. Memantapkan penggunaan teknologi dalam pengurusan Pentadbiran, Keanggotaan, serta Teknologi Maklumat ke arah meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan.
  4. Memastikan Unit/Bahagian/Jabatan berfungsi dengan baik mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan.
  5. Menyediakan Perkhidmatan dengan struktur organisasi yang relevan, anjal serta memenuhi keperluan semasa bagi membolehkan unit melaksanakan fungsi dengan baik
MATLAMAT  
  1. Prosedur dipatuhi, organisasi dihormati;
  2. Perkhidmatan terbaik, kepuasan anggota;
  3. Meminimakan risiko stakeholder;
  4. Pencetus informasi berinovasi; dan
  5. Teknologi nadi penggerak.

FUNGSI & PERANAN

Maklumat ini sedang dikemaskini