Jabatan Pengurusan Perniagaan

PENGENALAN

 

JABATAN PENGURUSAN PERNIAGAAN
  
 *Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa
 
PENGENALAN KEPADA JABATAN
1.1
Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan untuk mengenalpasti peluang-peluang perniagaan baru yang berpotensi dan berdaya maju untuk diceburi oleh Koperasi Sahabat dengan memberi pulangan yang lumayan dan berterusan.
1.2
Jabatan ini bertanggungjawab dalam kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan (Research & Development) bagi projek-projek baru untuk diteliti oleh pihak pengurusan Koperasi Sahabat sebelum dicadangkan kepada Jawatankuasa Pelaburan Koperasi Sahabat.
1.3
Fungsi asas Jabatan ini merangkumi aspek-aspek perancangan, penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan projek-projek baru dan yang sedia ada.
1.4
Penyediaan dan penyelarasan ke atas perancangan cadangan-cadangan projek dengan menyediakan kertas cadangan projek yang termaktub dalam undang-undang kecil Koperasi Sahabat.
 
STRUKTUR JABATAN
Jabatan Pembangunan Perniagaan (JPP) diterajui oleh seorang Pengurus (Memangku) iaitu Cik Nor Asmah Jaaffar, seorang Penolong Pengurus, dua (2) orang Eksekutif Kanan, dua (2) orang Eksekutif dan empat (4) orang Penolong Eksekutif. Bagi memastikan pengurusan kerja adalah seimbang dan sistematik, Jabatan ini dibahagikan kepada tiga (3) unit kecil iaitu:

Unit Ar Rahnu Dan Peruncitan

• Ar Rahnu Dan Penjualan Emas
• Peruncitan (RedOne, Pasar Sahabat, Kedai Sahabat)
• Rakan Niaga Strategik – Lubricant (Al Wadi Oil & Gas Sdn Bhd)
• Kelab Usahawan 
• Pembekalan

Unit Aset Pembangunan Hartanah Dan Pelaburan Khas

• Pembangunan Aset/Hartanah (Tanah, Bangunan & Kondominium)
• Pembangunan Hartanah

  1. Pembangunan Unit Lot Komersial di Sungai Isap
  2. Pembangunan Pangsapuri Kos Sederhana di Saujana Utama
  3. Pembangunan Hartanah di Persiaran Raja Chulan, Kuala Lumpur

• Geran Kerajaan
• Kerjasama/ Joint Venture (Matrix Energy Sdn Bhd)
• Get Malaysian Business Online (GMBO)
• Pengurusan Sewa Bangunan/Kedai

Unit Perancangan Dan Pengurusan Risiko

• Pengurusan Kewangan Projek
• Pengurusan Risiko
• Pelaburan Baru
• Kajian Fisibiliti
• Penilaian (Valuation)
• Usaha Wajar (Due Diligence)

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

JABATAN PENGURUSAN PERNIAGAAN
Asmah
Nama
:
NOR ASMAH BINTI JAAFFAR
Jawatan
:
PENGURUS
No.Telefon
:
Ext 162
Alamat Emel
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 UNIT AR-RAHNU 
ima Nama : SITI NOORASIKIN BINTI ABDUL HAMID
Jawatan  : EKSEKUTIF KANAN 
No. Telefon  : Ext 157
Alamat Emel  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Amir Nama : MOHD AMIR BIN ISHAK
Jawatan  : EKSEKUTIF
No. Telefon  : Ext 156
Alamat Emel  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Morshidi Nama   ABDUL MUSIDI BIN MAT AMIN
Jawatan    PENOLONG EKSEKUTIF
No. Telefon    Ext 159
Alamat Emel    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT PERUNCITAN 
Hasliza
Nama : NUR HASLIZA BINTI ZAKARIA
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon : Ext 153
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VISI, MISI, MOTTO & MATLAMAT

 

VISI
 :
Menceburi bidang pelaburan yang berdaya maju dan mampu memberi pulangan yang maksima kepada Koperasi.
MISI 
Merancang, memantau dan menguruskan pelaburan supaya dapat menjana pendapatan yang berterusan kepada Koperasi serta memastikan kepentingan Koperasi sentiasa diutamakan.
MOTTO
: PROAKTIF, PRODUKTIF & EFEKTIF
MATLAMAT
  1. Berdaya Saing
  2. Keberhasilan
  3. Risiko Minima
  4. Kompeten
  5. Efisyen 

FUNGSI & PERANAN

 

1.
Mengenalpasti peluang-peluang perniagaan baru yang berpotensi dan berdaya maju untuk diceburi oleh Koperasi Sahabat dengan memberi pulangan yang lumayan dan berterusan.
2.
Bertanggungjawab dalam kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan (Research & Development), kajian kemungkinan (feasibility study) dan pengurusan risiko bagi setiap pelaburan baru mahupun pelaburan sedia ada.
3.
Menjalankan pemantauan berterusan dan pengurusan pelaburan yang strategik bagi memastikan setiap pelaburan dapat menjana pendapatan seperti yang disasarkan.
 

.