Jabatan Hal Ehwal Korporat Dan Pembangunan Anggota

PENGENALAN

 JABATAN HAL EHWAL KORPORAT DAN PEMBANGUNAN ANGGOTA

JHEKPA

Berdiri di barisan belakang, dari kiri: 
Salina Binti Sa'ad dan Abu Supian Bin Khalid
 
Duduk di hadapan:
Hayati Binti Asmari (Ketua Jabatan)
PENGENALAN KEPADA JABATAN
Jabatan Hal Ehwal Korporat & Pembangunan Anggota (JHEKPA) merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan segala urusan berkaitan komunikasi dua hala antara Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad dengan Anggota, mempromosikan produk-produk Koperasi dan menyediakan latihan yang memberi manfaat kepada Anggota. Terdiri daripada 2 unit iaitu Unit JHEKPA HQ & Unit JHEKPA Zon. Selaras dengan motto Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad; “Dari Sahabat, Kepada Sahabat, Untuk Sahabat”, JKKPL akan sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua Anggota demi kesejahteraan rakyat.

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

KETUA JABATAN HAL EHWAL KORPORAT DAN PEMBANGUNAN ANGGOTA
yati Nama : HAYATI BINTI ASMARI
Jawatan : PENGURUS (M3)
No.Telefon : Ext 118
Alamat Emel 
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JABATAN HAL EHWAL KORPORAT DAN PEMBANGUNAN ANGGOTA
 Abu Nama : ABU SUPIAN BIN KHALID
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon : Ext 601
Alamat Emel : abusufian@koopsahabat.my
yati
Nama
: SALINA  BINTI SA'AD
Jawatan
: KERANI (C4)
No.Telefon
:
Ext 147
Alamat Emel
:
salinasaad@koopsahabat.my

 

OBJEKTIF, VISI & MISI

 

VISI
 :
Sebagai agen penghubung antara Koperasi dengan anggota dan bakal anggota, Amanah Ikhtiar Malaysia serta pelanggan yang lain secara proaktif dan informatif.
MISI 
  1. Sebagai `one stop center’ untuk anggota berurusan dengan Koperasi.
  2.  Menyalurkan maklumat yang terkini mengenai Koperasi kepada anggota serta pihak yang berkaitan.
  3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran Anggota koperasi melalui penganjuran program latihan yang professional.

FUNGSI & PERANAN

Maklumat ini sedang dikemaskini

.