Jabatan Kewangan & Akaun

 

PENGENALAN

JABATAN KEWANGAN DAN AKAUN
 

*Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa

PENGENALAN KEPADA JABATAN
Jabatan Kewangan & Akuan adalah sebuah Jabatan yang merangkumi 3 unit iaitu :

i- Unit Kewangan
ii- Unit Perolehan & Pembayaran
iii- Unit Tabung Kumpulan

SEKSYEN KEWANGAN

 

JABATAN KEWANGAN DAN AKAUN
Nazrin Nama : IZI SHAH BIN ISMAIL
Jawatan : PENGURUS KANAN
No.Telefon : Ext 401
Alamat Emel : izy.shah@koopsahabat.my
SEKSYEN KEWANGAN
Nazrin Nama : MOHD NAZRIN BIN MUSTAFA
Jawatan  : PENGURUS (MANGKU)
No.Telefon  : Ext 118
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 UNIT PEROLEHAN & KUTIPAN
Asiah Nama : NOOR ASIAH BINTI BAHARUDDIN
Jawatan  : EKSEKUTIF
No.Telefon  : Ext 403
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Amalina Nama : NUR AMALINA BINTI ISMAIL
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 405
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norhasidah Nama : NOR HASIDA BINTI KHAMIS
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 404
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT TABUNG
Afham Nama : MUHAMMAD AFHAM BIN MOHD EDROSS
Jawatan : EKSEKUTIF (MANGKU)
No. Telefon : Ext 147
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT BELANJAWAN & KAWALAN KEWANGAN
Najwa Nama : SITI NAJWA BINTI SHEIK MAAROF
Jawatan : EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 402
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Afiqah Nama : NOR ATIQAH BINTI HASNI
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 166
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SEKSYEN AKAUN

 

SEKSYEN AKAUN
Noorziana Nama : NOORZIANA BINTI WAHONO
Jawatan : AKAUNTAN
No. Telefon : Ext 301
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
AKAUN PELABURAN & SUBSIDIARI
Yusnida Nama : YUSNIDA BINTI AB. GHANI
Jawatan : PENGURUS (MANGKU)
No. Telefon : Ext 103
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Soufi Nama : MOHD SOUFI BIN JAMAK
Jawatan : EKSEKUTIF KANAN (MANGKU)
No.Telefon  : Ext -
Alamat Emel  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
azrie Nama : MUHAMMAD AZRIE BIN RAMLI
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon  : Ext -
Alamat Emel  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 UNIT AKAUN UTAMA
Hasanah Nama : HASANAH BINTI ABDUL RAHMAN
Jawatan : EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 104
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Suhailah Nama : NUR SUHAILAH BINTI SAMSUDIN
Jawatan : PENOLONG EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 106
Alamat Emel : -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 UNIT AKUAN KUMPULAN WANG ANGGOTA
 Syafiqah Nama : NUR SYAFIQAH BINTI MOHD YAMAN
Jawatan : KERANI
No. Telefon : Ext 105
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT AKUAN TABUNG KUMPULAN
 Azizah Nama : SITI AZIZAH BINTI ABDUL HIZAM
Jawatan : KERANI
No. Telefon : Ext 107
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBJEKTIF, VISI & MISI

 

 UNIT KEWANGAN
VISI
 :

Menjadi sebuah unit yang dinamik, professional dan berintegriti dalam pengurusan kewangan cemerlang

MISI 
 1. Untuk menyediakan perkhidmatan kewangan, perancangan dan pelaporan yang tepat, relevan dan menepati masa melalui kepimipinan yang berkesan dan memenuhi kepuasan pelanggan;
 2. Untuk mewujudkan persekitaran pasukan yang positif di kalangan warga kerja unit kewangan yang meningkat dan menyokong pembangunan berterusan.
OBJEKTIF
 1. Menyediakan kecukupan tunai untuk menyokong operasi berterusan;
 2. Melaksanakan dasar pelaburan yang menguntungkan;
 3. Memastikan pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dan berhemah serta penggunaan sumber kewangan secara optimum.
UNIT TABUNG KUMPULAN
VISI  : Menjadi sebuah unit yang dapat meningkatkan manfaat kepada Anggota dan Sahabat dengan berasaskan nilai-nilai Koperasi mengikut keredhaan Allah S.W.T.
MISI 
 1. Untuk membolehkan Anggota membuat simpanan ke tahap maksima bagi menikmati pulangan yang maksima;
 2. Untuk memberikan had samarata kepada semua Anggota untuk membuat simpanan atau caruman agar pulangan yang diterima secara adil dan saksama;
 3. Untuk menepati kepada peruntukan Undang-Undang Kecil dan Akta Koperasi;
 4. Untuk meningkatkan pulangan kewangan dalam bentuk hibah dengan kadar yang memuaskan kepada Anggota.
OBJEKTIF
 1. Menguruskan Tabung Kumpulan secara cekap, berkesan dan amanah;
 2. Memastikan kutipan oleh AIM sebagai ejen pemungut berjalan lancar agar tidak berlaku ketidakcukupan tunai untuk membayar produk Tabung Kumpulan;
 3. Melaksanakan dasar pelaburan yang menguntungkan.

FUNGSI & PERANAN

 

UNIT KEWANGAN
:
Sebagai unit yang mengamalkan dasar perbelanjaan yang berhemah sebagai teras untuk mengekalkan kestabilan kewangan dan meningkatkan prestasi ekonomi Koperasi Sahabat.
UNIT TABUNG KUMPULAN
:
Sebagai unit yang menguruskan pembayaran berkaitan dengan pengeluaran Tabung kumpulan dan menyediakan laporan bulanan pengeluaran Tabung Kumpulan.