Jabatan Kewangan Dan Akaun

 

PENGENALAN

JABATAN KEWANGAN DAN AKAUN
 
JKWN 1
 
Berdiri di barisan belakang, dari kiri:
Muhammad Afham Bin Mohd Edros, Siti Nur Azizah Binti Abdul Hizam, Nabila Binti Jamil Kasim (Tidak Berkhidmat), Mohd Soufi Bin Jamak
 
Tiada dalam gambar:
 Siti Nur Balqis Binti Abdul Hadi
 
Duduk di hadapan:
Noorziana Binti Wahono (Akauntan)
PENGENALAN KEPADA JABATAN
Jabatan Kewangan & Akuan adalah sebuah Jabatan yang merangkumi 3 unit iaitu :

i- Unit Kewangan
ii- Unit Perolehan & Pembayaran
iii- Unit Tabung Kumpulan

MAKLUMAT JABATAN / UNIT

 

KETUA JABATAN KEWANGAN DAN AKAUN
kak azi Nama : NOORZIANA BINTI WAHONO
Jawatan : AKAUNTAN (M3)
No.Telefon : Ext 301
Alamat Emel : noorziana@koopsahabat.my
 UNIT KEWANGAN
saufi Nama : MOHD SOUFI BIN JAMAK
Jawatan  : EKSEKUTIF (B2)
No.Telefon  : Ext 801
Alamat Emel : soufi@koopsahabat.my
Balqis
Nama : SITI NUR BALQIS BINTI ABDUL HADI
Jawatan : KERANI (C4)
No. Telefon : Ext 105
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 UNIT TABUNG KUMPULAN
am Nama : MUHAMMAD AFHAM BIN MOHD EDROSS
Jawatan  : PENOLONG EKSEKUTIF (B1)
No.Telefon  : Ext 106
Alamat Emel : afhamedross@koopsahabat.my
Nurazizah
Nama : SITI NUR AZIZAH BINTI ABDUL HIZAM
Jawatan : KERANI (C4)
No. Telefon : Ext 107
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBJEKTIF, VISI & MISI

 

 UNIT KEWANGAN
VISI
 :

Menjadi sebuah unit yang dinamik, professional dan berintegriti dalam pengurusan kewangan cemerlang

MISI 
 1. Untuk menyediakan perkhidmatan kewangan, perancangan dan pelaporan yang tepat, relevan dan menepati masa melalui kepimipinan yang berkesan dan memenuhi kepuasan pelanggan;
 2. Untuk mewujudkan persekitaran pasukan yang positif di kalangan warga kerja unit kewangan yang meningkat dan menyokong pembangunan berterusan.
OBJEKTIF
 1. Menyediakan kecukupan tunai untuk menyokong operasi berterusan;
 2. Melaksanakan dasar pelaburan yang menguntungkan;
 3. Memastikan pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dan berhemah serta penggunaan sumber kewangan secara optimum.
UNIT TABUNG KUMPULAN
VISI  : Menjadi sebuah unit yang dapat meningkatkan manfaat kepada Anggota dan Sahabat dengan berasaskan nilai-nilai Koperasi mengikut keredhaan Allah S.W.T.
MISI 
 1. Untuk membolehkan Anggota membuat simpanan ke tahap maksima bagi menikmati pulangan yang maksima;
 2. Untuk memberikan had samarata kepada semua Anggota untuk membuat simpanan atau caruman agar pulangan yang diterima secara adil dan saksama;
 3. Untuk menepati kepada peruntukan Undang-Undang Kecil dan Akta Koperasi;
 4. Untuk meningkatkan pulangan kewangan dalam bentuk hibah dengan kadar yang memuaskan kepada Anggota.
OBJEKTIF
 1. Menguruskan Tabung Kumpulan secara cekap, berkesan dan amanah;
 2. Memastikan kutipan oleh AIM sebagai ejen pemungut berjalan lancar agar tidak berlaku ketidakcukupan tunai untuk membayar produk Tabung Kumpulan;
 3. Melaksanakan dasar pelaburan yang menguntungkan.

FUNGSI & PERANAN

 

UNIT KEWANGAN
:
Sebagai unit yang mengamalkan dasar perbelanjaan yang berhemah sebagai teras untuk mengekalkan kestabilan kewangan dan meningkatkan prestasi ekonomi Koperasi Sahabat.
UNIT TABUNG KUMPULAN
:
Sebagai unit yang menguruskan pembayaran berkaitan dengan pengeluaran Tabung kumpulan dan menyediakan laporan bulanan pengeluaran Tabung Kumpulan.