Jabatan Komunikasi Korporat & Program Strategik

PENGENALAN

**Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa

MAKLUMAT JABATAN

 

JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT & PROGRAM STRATEGIK
Hayati Nama : HAYATI BINTI ASMARI
Jawatan : PENGURUS
No.Telefon : Ext 125
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abu Nama   ABU SUFIAN BIN KHALID
Jawatan   PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon   Ext 121
Alamat Emel   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norsyidah Nama : SITI NOORSIDAH BINTI ABD RANI
Jawatan  : PENOLONG EKSEKUTIF
No.Telefon  : Ext 121
 Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Salina Nama : SALINA BINTI SAAD
Jawatan  : KERANI
No.Telefon  : Ext 121
Alamat Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBJEKTIF, VISI & MISI

**Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa

FUNGSI & PERANAN

 

**Maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke masa