Senarai Jabatan-jabatan

 1) JABATAN PENGURSAN & SUMBER MANUSIA
 2) JABATAN PENTADBIRAN & KORPORAT
 3) JABATAN PROGRAM STRATEGIK & KEANGGOTAAN
 4) JABATAN KEWANGAN & AKUAN
5) JABATAN PERNIAGAAN & PELABURABN
6) BAHAGIAN PENGURUSAN PERNIAGAAN & SUBSIDIARI