Senarai Jabatan-jabatan

 1)  JABATAN OPERASI PELABURAN & SUBSIDIARI
2) JABATAN PENGURSAN & PEMBANGUNAN MODAL INSAN
3) JABATAN PENTADBIRAN & TEKNOLOGI MAKLUMAT
4) JABATAN PROGRAM STRATEGIK & KEANGGOTAAN
5) JABATAN KAWALAN KEWANGAN & AKUAN
6) JABATAN PENGURUSAN PERNIAGAAN
7) JABATAN AKUAN PELABURAN & SUBSIDIARI
8) SEKSYEN UNDANG-UNDANG
9) UNIT HAL EHWAL KORPORAT
10) UNIT AUDIT DALAMAN & PEMATUHAN SYARIAH