Pengurusan Tertinggi

   

                                                                                             Logo Koperasi Sahabat Design3
                                                                          PENGURUSAN TERTINGGI DAN KETUA JABATAN
                                                                      KOPERASI SAHABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA BERHAD
 

               HOD

                                                                                      Berdiri di barisan belakang dari kiri :
            Cik Noorziana Binti Wahono, Cik Ili Bazilah Binti Razmi, Cik Nor Asmah Binti Jaaffar, Puan Yusnida Binti Ab. Ghani, Puan Hayati Binti Asmari
 
                                                                      
                                                                                          Duduk di barisan hadapan dari kiri :
   Encik Khairul Helmi Bin Harun, Encik Ismail Khairi Bin Omar ShukriEncik Mohd Syukri Bin Abdul Majid (Ketua Pegawai Eksekutif), Encik Mohamad Zulkahizam Bin Mohamad Zuldin (Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif), Encik Mohd Nazrin Bin Mustafa, Encik Khairul Fatihin Bin Saedal Atas
PENGURUSAN TERTINGGI
CEO Nama : ENCIK MOHD SYUKRI BIN ABDUL MAJID
Jawatan : KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
No.Telefon : Ext 102
Alamat E-mel : mohdsyukri@koopsahabat.my
DCEO Nama : ENCIK MOHAMAD ZULKAHIZAM BIN MOHAMAD ZULDIN
Jawatan : TIMBALAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
No. Telefon : Ext 201
Alamat E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 KETUA JABATAN 
JABATAN SUMBER MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG
Ismail Nama : ENCIK ISMAIL KHAIRI BIN OMAR SHUKRI
Jawatan : PENGURUS (M3)
No.Telefon  : Ext 116
Alamat E-mel : ismailkhairi@koopsahabat.my
JABATAN PELABURAN ANGGOTA
Nazrin Nama : ENCIK MOHD NAZRIN BIN MUSTAFA
Jawatan : PENGURUS (M3)
No.Telefon  : Ext 401
Alamat E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JABATAN KEANGGOTAAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Helmi Nama : ENCIK KHAIRUL HELMI BIN HARUN
Jawatan : PENOLONG PENGURUS (MANGKU) (M2)
No.Telefon  : Ext 125
E-mel  :
khairul@koopsahabat.my
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
Cik Ili edit Nama : CIK ILI BAZILAH BINTI RAZMI
Jawatan : PENGURUS (M3)
No.Telefon  : Ext 103
Alamat E-mel : ilibazilah@koopsahabat.my
JABATAN HAL EHWAL KOPPORAT DAN PEMBANGUNAN ANGGOTA
Hayati Nama : PUAN HAYATI BINTI ASMARI
Jawatan : PENGURUS (M3)
No.Telefon : Ext 118
Alamat E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JABATAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
Asmah Nama : CIK NOR ASMAH BINTI JAAFFAR
Jawatan : PENGURUS (M3)
No.Telefon : Ext 108
Alamat E-mel : asmah@koopsahabat.my
JABATAN SUBSIDIARI
Yusnida Nama : PUAN YUSNIDA BINTI AB. GHANI
Jawatan : PENOLONG PENGURUS (M2)
No.Telefon : Ext 160
Alamat E-mel : yusnida@koopsahabat.my
JABATAN KEWANGAN DAN AKAUN
Noorziana Nama : CIK NOORZIANA BINTI WAHONO
Jawatan  : AKAUNTAN (M3)
No.Telefon : Ext 301
Alamat E-mel : noorziana@koopsahabat.my