Senarai Jawatankuasa Koperasi

 

JAWATANKUASA PENGURUSAN
 AHLI-AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN  :
1) Dato' Hj. Mohamad Shahaimi Bin Othman (Pengerusi)
2) En. Che Mahdi Bin Idris
3) Pn. Amizah Binti Kassim
4) Pn. Hartati Binti Abd Jalil
 FUNGSI  :  Memastikan aktiviti selaras dengan dasar Koperasi.
JAWATANKUASA PELABURAN
 AHLI-AHLI JAWATANKUASA PELABURAN
 :
1) Datuk Dr. A Manaf Bin Hussin (Pengerusi)
2) Dato' Hj. Mohamad Shahaimi Bin Othman
3) Datuk Hj.Yusoff Bin HM Haniff
4) En. Ya'acob Bin Omar
5) Pn. Misbah Binti Azudin
 FUNGSI  : Memastikan pelaburan yang dibuat di dalam risiko yang boleh diterima (acceptable risks)
JAWATANKUASA KEANGGOTAAN
  AHLI-AHLI JAWATANKUASA KEANGGOTAAN
1) Datuk Hj.Yusoff Bin HM Haniff (Pengerusi)
2) Pn. Siti Hajar Binti Ahmad
3) Pn. Hjh Raimah Binti Jusoh
4) En. Ya'acob Bin Omar
  FUNGSI  :  Menguruskan keanggotaan baru, pemberhentian dan urusan syer modal.
JAWATANKUASA KAWAL SELIA
AHLI-AHLI JAWATANKUASA KAWAL SELIA :
1) Datuk Hj.Yusoff Bin HM Haniff (Pengerusi)
2) En. Che Mahdi Bin Idris
3) Pn. Niti Binti Rosli
4) Pn. Hjh Kasminah Binti Majalanchang
FUNGSI :
Memantau dah memastikan gerak kerja mengikut garis panduan.
JAWATANKUASA AR-RAHNU & PERUNCITAN
AHLI-AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN AR-RAHNU  :
1) Datuk Dr. A Manaf Bin Hussin (Pengerusi)
2) Pn. Fatimah Binti Ismail
3) Pn. Saidatul Binti Shaari
4) Pn. Rodziah Binti Hasanuzin
 FUNGSI  :  Memastikan operasi Ar-Rahnu di landasan yang betul
JAWATANKUASA PELABURAN ANGGOTA
 AHLI-AHLI JAWATANKUASA PELABURAN ANGGOTA  :
1) Datuk Dr. A Manaf Bin Hussin (Pengerusi)
2) Pn. Misbah Binti Azudin
3) Pn. Hjh Raimah Binti Jusoh 
4) Pn. Siti Hajar Binti Ahmad
5) Pn. Rodziah Binti Hasanuzin
6) Pn. Saidatul Binti Shaari
7) Pn. Amizah Binti Kassim
8) Pn. Hjh. Kasminah Binti Majalanchang
9) Pn. Hartati Binti Abd Jalil
10) Pn. Niti binti Rosli
11) Pn. Fatimah Binti Ismail
FUNGSI : Perjalanan pinjaman seperti yang ditetapkan serta memantau pinjaman tertunggak.
JAWATANKUASA KHAS BALAK
AHLI-AHLI JAWATANKUASA KHAS BALAK  
1) Dato' Hj. Mohamad Shahaimi Bin Othman (Pengerusi)
2) Datuk Dr. A Manaf Bin Hussin
3) Datuk Hj.Yusoff Bin HM Haniff
4) En. Mohd Syukri Bin Abdul Majid