Senarai Jawatankuasa Koperasi

JAWATANKUASA PENGURUSAN
 AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
 :
1) Encik Mohd Najib Bin Haji Mohd Noor
2) Encik Norsharizal Bin Mashahrin
3) Puan Sakinah Binti Ishak
4) Puan Rodziah Binti Hasanuzin
5) Puan Hartati Binti Abd Jalil
6) Puan Niti Binti Rosli
JAWATANKUASA PELABURAN & PELAKSANAAN PROJEK HARTANAH
 AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
 :
1) Dato' Hj. Mohamad Shahaimi Bin Othman
2) Encik Mohd Najib Bin Haji Mohd Noor
3) Encik Norsharizal Bin Mashahrin
4) Encik Ya'acob Bin Omar
5) Puan Hajjah Raimah Binti Jusoh
JAWATANKUASA KEANGGOTAAN
  AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
1) Encik Mohd Najib Bin Haji Mohd Noor
2) Encik Ya'acob Bin Omar
3) Puan Hajjah Kasminah Binti Majalanchang
4) Puan Siti Hajar Binti Ahmad
5) Puan Saidatul Binti Shaari
6) Puan Misbah Binti Azudin

JAWATANKUASA KAWAL SELIA & PENGURUSAN RISIKO
AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
:
1) Encik Norsharizal Bin Mashahrin
2) Encik Mohd Khairul Amri Bin Dato' Amihamzah
3) Puan Hajjah Kasminah Binti Majalanchang
4) Puan Niti Binti Rosli
5) Puan Fatimah Binti Ismail
JAWATANKUASA AR-RAHNU & PERUNCITAN
AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
 :
1) Dato' Hj. Mohamad Shahaimi Bin Othman
2) Puan Rodziah Binti Hasanuzin
3) Puan Saidatul Binti Shaari
4) Puan Fatimah Binti Ismail
5) Puan Siti Hajar Binti Ahmad
6) Puan Sakinah Binti Ishak
JAWATANKUASA i-USAHAWAN
AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
 :
1) Encik Norsharizal Bin Mashahrin
2) Encik Ya'acob Bin Omar
3) Puan Misbah Binti Azudin
4) Puan Hajjah Kasminah Binti Majalanchang
5) Puan Hajjah Raimah Binti Jusoh
6) Puan Rodziah Binti Hasanuzin
JAWATANKUASA RETORT
AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
 
1) Encik Norsharizal Bin Mashahrin
2) Encik Mohd Khairul Amri Bin Dato' Amihamzah
3) Puan Sakinah Binti Ishak
4) Puan Saidatul Binti Shaari
5) Puan Hartati Binti Abd Jalil
6) Encik Zulkifli
JAWATANKUASA TABUNG KUMPULAN (KOOP)
AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
   
1) Encik Norsharizal Bin Mashahrin
2) Dato' Hj. Mohamad Shahaimi Bin Othman
3) Encik Mohd Khairul Amri Bin Dato' Amihamzah
4) Puan Misbah Binti Azudin
5) Puan Hajjah Raimah Binti Jusoh
6) Puan Hartati Binti Abd Jalil
JAWATANKUASA BALAK (GEMALAI)
AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
   
1) Dato' Hj. Mohamad Shahaimi Bin Othman
2) Encik Ya'acob Bin Omar
3) Puan Hajjah Raimah Binti Jusoh
4) Puan Fatimah Binti Ismail
JAWATANKUASA LEMBAGA (CARLTON)
AHLI-AHLI
JAWATANKUASA 
   
1) Encik Mohd Najib Bin Haji Mohd Noor
2) Puan Niti Binti Rosli
3) Puan Hajjah Kasminah Binti Majalanchang
4) Puan Misbah Binti Azudin
5) Puan Siti Hajar Binti Ahmad