Peta Laman Latarbelakang

LATAR BELAKANG
 

MAKLUMAT KORPORAT

 1. Korporat
 2. Sejarah
 3. Logo Koperasi
 4. Pencapaian
 AHLI LEMBAGA KOPERASI
PANEL SYARIAH

 DIREKTORI

 1. Direktori i-Usahawan
 2. Direktori Perwakilan 2016/2017
 3. Direktori Perniagaan ALK & Perwakilan 2016/2017

 JAWATANKUASA

 1. Jawatankuasa Pengurusan
 2. Jawatankuasa Pelaburan
 3. Jawatankuasa Keangotaan
 4. Jawtaankuasa Kawal Selia
 5. Jawatankuasa Pengurusan Ar-Rahnu
 6. Jawatankuasa Pelaburan Anggota
 7. Jawatankuasa Khas Balak
PENGURUSAN TERTINGGI
ORGANISASI PENGURUSAN

JABATAN

 1. Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
 2. Jabatan Audit Dalaman & Pematuhan Syariah
 3. Jabatan Sumber Manusia & Undang-undang
 4. Jabatan Khidmat Pengurusan
 5. Jabatan Hal Ehwal Korporat & Pembangunan Anggota
 6. Jabatan Keanggotaan & Teknologi Maklumat
 7. Jabatan Kewangan & Akuan
 8. Jabatan Pelaburan Anggota 
 9. Jabatan Pembangunan Perniagaan
 10. Jabatan Subsidiari